Fundera ett ögonblick på vad som ryms i ordet närproducerat. Det är positivt laddat – men med vad? Antagligen associerar du till småskaligt, miljövänligt, djur som betar på gröna ängar, kanske en engagerad familj med gårdsbutik. Inget av det här har någonting med närproducerat att göra. Frågan är om begreppet överhuvudtaget har någon innebörd.

Djurlidande och miljöförstöring sker både nära och långt bort. Är det bättre för att det är nära? Alla lantbruk är nära någon, så det finns inte ett enda som inte kan räknas som närproducerat. En gårdsbutik är varken ett krav för närproducerat eller en garanti för någonting alls. Det är bara en butik på en gård.

Djurlidande och miljöförstöring sker både nära och långt bort. Är det bättre för att det är nära?

Tack vare påhittet ”närproducerat” finns företag som Ingelsta Kalkon med på en hemsida om ekologisk mat, trots att de inte är ekologiska och allt annat än djurvänliga. Så varför rekommenderas de? Jo, hemsidan i fråga listar inte bara ekologisk mat, utan även närproducerad. Så Ingelsta får vara med – för att de har grannar? Ekologiskt innebär att ett visst regelverk ska följas. Närproducerat innebär… ingenting.

Men transporterna då, kanske någon invänder. Vi sparar väl körda mil på närproducerat? Det beror på. Vad är det som ska vara nära? Slakteriet eller styckningsanläggningen? Kläckeriet eller kycklingfarmen? Mejeriet eller mjölkgården? Foderfabriken eller centrallagret? De flesta lantbruksprodukter transporteras många gånger innan de når butiken. Att alla steg i kedjan ska ligga nära just din butik är inte särskilt troligt, och framför allt ingenting som garanteras av att slutprodukten kallas närproducerad.

Vurmen för det här tomma begreppet något av det bästa som hänt den svenska lantbrukslobbyn. Alla uppfödningar och slakterier kan plötsligt luta sig helt mot att de befinner sig någorlunda nära en eller annan konsument. Det räcker långt bara att de finns i Sverige. Det garanterar ju att produkterna kommer från svenska djur som stängts in i svenska burar och fått halsen avskuren på en svensk adress.