Välkommen till Vethos

Ett idéinstitut som bedriver opinionsbildning ur ett veterinärt, etologiskt och etiskt perspektiv.

Den nya djurskyddslagen: Blir det någon skillnad i praktiken?

Den första april träder Sveriges tredje djurskyddslag i kraft. Den första kom 1944, den andra 1988 och nu 31 år senare kommer alltså en tredje version. Enligt denna nya lag ska djur respekteras, och de ska – fortfarande – ha möjlighet att bete sig naturligt. Men kommer det leda till någon skillnad i praktiken? En av de… Fortsätt läsa →

Tre ovetenskapliga slutsatser i Vetenskapliga rådets rapport om minkar

Nyligen presenterade Jordbruksverket sin rapport “Utvärdering av välfärden hos mink inom pälsproduktionen”,1 ett uppdrag de fått av regeringen under den förra mandatperioden. Deras slutsats är framför allt att det krävs mer forskning för att bedöma vilken effekt dagens föreskrifter har på djurvälfärden. Jordbruksverkets utvärdering lutar sig mot en tidigare rapport2 från det vetenskapliga rådet för… Fortsätt läsa →

Att utbilda sig till veterinär eller etolog

Den här texten är skriven i samarbete med Kerstin Malm, doktor i etologi och tidigare lärare på Etologi- och djurskyddsprogrammet på SLU. Många människor söker sig till yrken där de får arbeta med djur för att de bryr sig om djur och vill göra livet bättre för dem. Men hur går det i ett samhälle… Fortsätt läsa →

Välkommen till världen: Om separation av ungar och föräldrar i djurindustrin

Animalieproduktion handlar lika mycket om födsel som om död. Djuren måste hela tiden bli fler för att byta ut de föregående. Även i den intensiva fabriksmiljön kan ögonblick av magi uppstå efter en förlossning; det oerhörda i att någon plötsligt finns. Men verkligheten kommer snart i kapp.

I den här artikeln går vi igenom hur moder-ungeseparation praktiseras i olika djurindustrier och vad det får för konsekvenser för djuren.

Hur dör djur: minkar

Varje år gasas hundratusentals minkar till döds på svenska pälsfarmer. Minkarna fångas in med redskap eller handskar och stoppas ner i en gasfylld låda. Gasen som används är hög koncentration av koldioxid. Det finns många gaser som är dödliga eller har bedövande verkan, så varför just koldioxid? Svaren på den frågan handlar om de som dödar, inte de som dödas. Koldioxid är en erkänt plågsam gas att andas in och forskare konstaterade redan för tjugo år sedan att det inte är ett “humant” sätt att döda minkar på.

Vägval i en torr kris

”En kris skakar om och ger möjlighet till vägval som får konsekvenser för framtiden. Är vägen framåt verkligen ytterligare stöd och regellättnader för att hålla en klimatskadlig och oetisk verksamhet vid liv? Vi anser att det vägval som krisen öppnar upp för bör leda i en helt annan riktning. Årets sommar är en fingervisning om framtiden och ett utmärkt tillfälle att lägga om kursen. Ändra stöden till omställningsbidrag och avveckla djurhållningen. Låt oss äta det vi kan odla och lämna djuren ifred.”

© 2024 Institutet Vethos — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑