Institutet Vethos består av veterinärer och etologer som  arbetar för en förändring i samhällets syn på och behandling av andra djur. Vethos kombinerar veterinärmedicin med etologi och etik, två ord som båda har sitt ursprung i grekiskans ethos. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och helt ideell.

Som veterinärer och etologer har vi stor kunskap om hur djur fungerar och vad de behöver. Vi vet att det som förenar människor och andra djur är mer än det som skiljer oss åt. Men vi ser hela tiden hur denna kunskap ignoreras och djur behandlas som om de inte hade känslor och egna viljor. Det här vill vi hjälpa till att ändra på.

Personer, företag och organisationer som utnyttjar djur får alldeles för ofta stå oemotsagda när det gäller djurs levnadsvillkor och behov.  Det saknas en röst som på vetenskaplig grund försvarar djurens intressen. Med vår kunskap och inblick i djurindustrierna vill vi vara den rösten.

Styrkommitté

Lena Lindström, etolog, talesperson: lena@vethos.se

Kim Sjölander, leg. veterinär

Lova Backman, etolog

Cecilia Tegner, leg. veterinär

Jonna Johansson, leg. veterinär

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill boka en föreläsning, om du har sett debattinlägg eller påståenden som du tycker att vi bör bemöta, om du har frågor kring djurindustrin eller har tips på ämnen vi borde gräva djupare i. Fyll i formuläret eller maila kontakt@vethos.se.

Ditt namn

E-post (glöm inte att fylla i om du vill ha svar)

Ämne

Ditt meddelande